จำนวนรายการ/เดือน เริ่มต้น 0–30 : 2,500 บ./เดือน น้อยกว่า 40 : 3,000 บ./เดือน น้อยกว่า 50 : 4,000 บ./เดือน น้อยกว่า 100 : 5,000 บ./เดือน น้อยกว่า 150 : 7,000 บ./เดือน น้อยกว่า 200 : 8,000 บ./เดือน มากกว่า 200 :10,000 บ./เดือน *กรณีให้ปิดบัญชีมากกว่า 1 ครั้ง/ปี คิดครั้งละ 3,000 บ. รายได้ต่อปี ค่าบริการปีละ งบไม่เคลื่อนไหว 7,000 บ./ปี ไม่เกิน1,000,000บ. 10,000 บ./ปี ไม่เกิน3,000,000บ. 12,000 บ./ปี ไม่เกิน5,000,000บ. 15,000 บ./ปี ไม่เกิน7,000,000บ. 17,000 บ./ปี ไม่เกิน10,000,000บ. 20,000 บ./ปี ไม่เกิน15,000,000บ. 23,000 บ./ปี ไม่เกิน20,000,000บ. 26,000 บ./ปี ไม่เกิน30,000,000บ. 35,000 บ./ปี ไม่เกิน50,000,000บ. 45,000 บ./ปี หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อโทร 0898874613