ทีมชนาธิปทราเวลเลอร์ จดทะเบียนประกอบธุระกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00994 เป็นที่วางใจของหน่วยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ มอบหมายให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางนับ15 ปี ให้บริการการท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ เชียงขวาง ปากเซ กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัดนครธม พนมเปญ เวียดนามเหนือกลางใต้ ซาปา ฮานอย เว้ดานังโฮจิมินท์ซิตี้ออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวที่กินที่นอนโปรแกรมการท่องเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อุ่นใจกับประกันภัยวงเงิน1ล้านบาททุกที่นั่ง
ทีมชนาธิปทราเวลเลอร์พร้อมรถตู้คอมมิวเตอร์แต่งVIP.ภายในตบแต่งใหม่ เบาะใหญ่,แอร์หน้าหลังแยกส่วนเย็นฉ่ำทุกคัน ที่เก็บขอด้านหลังเก็บสัมภาระกว้าง เยอะแค่ไหนใส่ได้หมด “รถวีลแชร์วางได้ เข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง “ดูแลลูกค้าในวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน ” 0800762509 เริ่ม 07.00-20.00 น.คือเวลาที่เราจะอยู่กับท่านทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม