ระบบ Line Official จะทำการอ่าน (Read) อัตโนมัติ ทีมงานจะรีบติดต่อกลับเร็วที่สุดเมื่อได้รับข้อความค่ะ