• Aทางโรงพิมพ์ของเรา มีรูปแบบสำเร็จรูปเพียง 3 แบบ คือ ป้ายไฟแบบวงกลม, ป้ายไฟแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า,ป้ายไฟแบบสีเหลี่ยมจตุรัส

  • Aได้ ทางโรงพิมพ์ของเรารับออกแบบทุกดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการ

  • Aไม่มีบริการติดตั้ง ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ โดยยึดกับผนังหรือพื้นผิวที่ติดได้

  • Aสีเพี้ยนไปจากหน้าจอมือถือ หรือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า และการเปรียบเทียบสีงานพิมพ์ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ เพราะ ทางหน้าจอมีแสงสว่างในตัวแต่ตัวกระดาษไม่มีแสงสว่างในตัว

  • Aวิธีแก้ไขที่ทางโรงพิมพ์แนะนำ คือ ถ้างานมียอดเกิน 2,000 ใบ จะเสนอราคาให้พิมพ์สีพิเศษ ลูกค้าสามารถเลือกสี จากแพนโทน colour chart มาตรฐานการพิมพ์ ได้

  • Aงานพิมพ์ครั้งแรก กับงานพิมพ์ใหม่ จะมีสีต่างกันอยู่ประมาณ 10% ถึง15% กล่าวคือ งานพิมพ์แต่ละครั้งก็มีสีแตกต่างกันอยู่แล้วครับ

  • Aไกด์สีในงานพิมพ์ทำมาจากเครื่อง PRINT INKJET หน้ากว้างความละเอียดสูง PRINT บนกระดาษเฉพาะงานพิมพ์ แต่ไม่สามารถ PRINT ได้บนกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ที่ใช้พิมพ์จริง เพื่อเป็นตัวอย่างสีให้ช่างพิมพ์

  • Aเรารับผลิตตามคำสั่งซื้อของ ลูกค้าเท่านั้น กล่องกระดาษทั้งหมดเป็นแบบกำหนดได้เอง และมีการออกแบบเฉพาะสำหรับของคุณเอง

  • Aทุกคำสั่งซื้อกล่องต้องใช้เวลา 3-5 วันทำการ หลังจากดีไซน์เนอร์ได้รับข้อมูล และ รูปแบบ สี หรือ สไตล์การออกแบบที่ลูกค้าต้องการ