2011

บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งที่สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว โดยคุณ ปกป้อง วามะศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2554 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท