เนื่องจาก คนไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ กำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของโรคที่มีชื่อว่า "ริดสีดวง"ด้วยสาเหตุนี้ "ยาตราปลามังกร" ก็ลมมันเย็น ของเราจึงต้องการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะ สุขภาพช่อง "ตูด" และ ทางเดินอาหาร รวมไปถึงอาหารที่ดีต่อการขับถ่ายต่างๆอีกด้วย
ทั้งนี้ ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคริดสีดวง ก็สามารถสอบถามผ่านทาง Chat ของทางเพจได้เลย