ก่อนเปิดกล่องพัสดุ

หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องและต้องการคืนเงิน หรือเปลียนสินค้า ขั้นตอนการคืนสินค้าและคืนเงินของบริษัท คือ 1.แนบหลักฐานวีดีโอการเปิดกล่องพัสดุทุกครั้ง *หากไม่มีในส่วนนี้ทางอมรจะขอสงวนสิทธิในการเคลมสินค้าให้ 2. ลูกค้าต้องนำส่งสินค้ากลับมาคืนตามที่อยู่บริษัท เพื่อให้ทางบริษัทตรวจเช็ค 3. ส่งรูปใบเสร็จค่าขนส่งที่ส่งสินค้า และรูปสำเนาหน้าสมุดธนาคารคู่กับบัตรประชาชน ให้ทางแชท (ทางเรายินดีคืนเงิน "ค่าขนส่ง" ให้กับลูกค้าเต็มจำนวน ในกรณีลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน/เคลม/คืน) 4. ทางเราตรวจสอบสภาพสินค้า หากสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางเรายินดี "คืนเงินค่าสินค้า" ให้เต็มจำนวน 5. การคืนเงินค่าสินค้า-ค่าขนส่ง เป็นไปตามรอบบัญชีของทางบริษัท ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน (เวลาทำการ) โดยโอนเงินเข้าตามเลขบัญชีธนาคารที่ลูกค้าส่งรูปสำเนามาค่ะ