คณะบริหารธุรกิจ

เปิดสอน 7 สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดสอน 4 สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์

เปิดสอน 3 สาขาวิชา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เปิดสอน 4 สาขาวิชา

NEUเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่'64

ระดับ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก