ที่ปรึกษาการตลาด

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ในพื้นที่ของ โลกออนไลน์ ยังมีเครื่องมือต่างๆ หลากหลายที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำการตลาด ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยและอัพเดตไปตามเทรนด์ต่างๆ ของโลกยุคนี้ พวกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการตลาดเหล่านี้ สามารถนำมาช่วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจในการวางรูปแบบ กำหนดหลักการ แผนการและขนาดของกลุ่มลูกค้าและผู้ซื้อ ที่พวกเขาหรือธุรกิจของเขาต้องการมุ่งเป้าและสื่อสารไปถึงนั่นเอง มันกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดาสำหรับธุรกิจหรือกิจการในปัจจุบัน ที่ต้องการ จ้าง ที่ปรึกษาการตลาด เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับแต่ง วางกลยุทธ์ วางแผน เพื่อ เพิ่มยอดขาย และ นำธุรกิจ (สินค้า/บริการ) ของคุณเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเห็นผล งานที่ปรึกษา ปกติแล้วในอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญนี้จะใช้เวลาไปกับการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายแง่มุมของการทำการตลาด และสั่งสมการประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆ " ที่ปรึกษาการตลาด ต้องมี ประสบการณ์มาหลายปี ในตำแหน่งของฝ่ายการตลาด ก่อนเข้าสู่ การเป็นที่ปรึกษาอิสระ และในขณะที่ ที่ปรึกษาใช้ช่วงเวลาของการสะสมประสบการณ์ มานำเสนอ แต่ที่สำคัญและเสียงดังกว่านั้น คือ ผลงานของพวกเขาในตลาด นั่นเอง " แบ่งการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ 3 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผนการตลาด เขียนแผนการตลาดเฉพาะธุรกิจของคุณ 2. การขาย วางแผนการบริหาร การจัดจำหน่าย และช่องทางขาย 3. การบริหาร ตัวแทนจำหน่าย โครงสร้างราคา และ วางกลยุทธทีมตัวแทน ในแต่ละช่องทาง จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและออกแบบเพื่อสื่อสารไปยังผู้ฟังหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึง การนำเสนอต่างๆก็จำเป็นจะต้องแตกต่างไปตามช่องทางนั้นๆด้วย ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องหลักๆของการตลาด หรือ Marketing แต่มันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ หากคุณต้องการรู้ต่อไปว่า แล้วงาน ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดนี้ จะต้อง ทำอะไรบ้าง ก็อ่านต่อจากจุดนี้ไปได้เลย

#ที่ปรึกษาการตลาด
วิทยากรการตลาด

วิทยากรการตลาด แนะนำ วิทยากร วิทยากรด้านการตลาด (Marketing) กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategies) และ เทคโนโลยีโลกดิจิทัล (Digital Technology) ให้กับ รัฐ หน่วยงานราชการ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และ บริษัทเอกชน และเป็น ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง สำหรับ ที่ปรึกษาการตลาด ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อในช่องทางต่างๆ และ อีคอมเมิร์ซ e-Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของ 5G ที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า และ อาจจะเปลี่ยน โลกของ Digital Marketing การขายของออนไลน์ และ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ นอกจากนั้น ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี Social Media และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เทียบไม่ได้กับ การทำการตลาดในสมัยที่ตลาดยังเป็นแบบมวลชน หรือ Mass Marketing ได้เลย ในฐานะ วิทยากรการตลาด อันดับต้นๆ ของประเทศไทย สิ่งที่คนไทยควรให้ความสำคัญมากที่สุดนั่น คือ การใช้จุดแข็งของความเป็นไทย ลักษณะพฤติกรรมของคนไทยบนโลกออนไลน์ ที่เรียกได้ว่า แทบจะไม่เหมือนใครในโลกเลยก็ว่าได้ หากเราให้ความสำคัญและใส่ใจในจุดนี้ มีการศึกษาทางวิชาการ มีงานวิจัยต่างๆออกมาเพื่อสนับสนุนกับสังคมไทยที่กำลังจะเข้าสู่ยุค Super Aging Society อย่างชัดเจน จะสามารถทำให้ประเทศไทยมีพลังอำนาจในการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างแน่นอน ถ้าดูจากข้อมูลทางสถิติบางอย่าง เกี่ยวกับการตลาด ในปีที่ผ่านๆมา รวมถึง เทรนด์การตลาดออนไลน์ในปีนี้ ทำให้หลายๆคน นักการตลาด นักธุรกิจ ต้องถึงกับปรับกระบวนท่ากันอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีอัตราการช้อปปิ้งออนไลน์สูงที่สุดในภูมิภาค มากไปกว่านั้น ยังมีหลายๆ อย่างที่เป็นพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ ที่ประเทศไทยเรามาเป็นอันดับ 1 เวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต จำนวนของบัญชีในช่องทาง Social Media ต่างๆ และแม้กระทั่ง ยอดช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงการทำโปรโมชั่นต่างๆ เช่น 9.9 หรือ 11.11 ประเทศไทยไม่เคยน้อยหน้าประเทศใดๆ เลย จากสถิติเหล่านี้จึง เป็นที่น่าคิดและนำมาเป็น กรณีศึกษา เพื่อใช้พลังและความสามารถในด้านนี้ของคนไทย ในการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่ระดับโลก

#วิทยากรการตลาด