• # ก่อนชำระเงินให้ลูกค้าติดต่อเราก่อน !!
    # เราใช้บัญชีนี้ ชื่อนี้ บัญชีเดียวเท่านั้น !!