Dual Laser

สลายไขมันด้วยสองเทคโนโลยี โดยคลื่น ultrasound ทำให้ไขมันแตกตัว จากนั้นจึงใช้คลื่นวิทยุในการกระชับสัดส่วน

More from this accountSee all

Cool Sculpting

การกำจัดไขมันออกจากร่างกายด้วยความเย็นส่งความเย็นในระดับจุดเยือกแข็ง -11 ถึง -13 °C ลงไปใต้ชั้นผิวหนังเข้าสู่ชั้นไขมัน จากนั้นความเย็นจะทำให้เซลล์ไขมันตายลง และถูกขับออกจากร่างกายโดยไม่ต้องผ่าตัด หรือดูดออก ทำให้ไม่เกิดรอยแผล ขณะที่ในระหว่างการทำก็ไม่มีอาการเจ็บ ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ยาชา หรือยาสลบเพื่อระงับอาการเจ็บปวด CoolSculpting เป็นเครื่องมือแรกและเครื่องเดียวในขณะนี้ที่ได้รับการรองจากสถาบันระดับโลก U.S.FDA (Food and Drug Administration) และมีผลงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ใช้ในการลดไขมัน ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลดีที่สุด เมื่อเทียบกับการกำจัดไขมันวิธีอื่น ๆ

ฝังเข็ม

ฝังเข็มกระชับสัดส่วน สลายไขมัน

Caboxy

สลายไขมันด้วยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์