บริการ ผ่าตัด รีแพร์, ตกแต่งเลเบีย โดย แพทย์หญิง วิทัศศนา ประสบการณ์ผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นมากว่า 22 ปี ให้บริการผ่าตัดมาแล้วมากกว่า 11,000 รายการ

ราคาผ่าตัด โปรโมชั่น ลด 10 %

- ฉีดเสริม G-spot ราคา 30,000 บาท
 
- ฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าว หรือ แคมใหญ่ ราคาจุดละ 30,300 บาท **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ 2 จุด)

- ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ ราคา 28,000 บาท


- ผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 28,500 บาท ลดเหลือ 27,450 บาท 

- ผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 29,000บาท

- ผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด และ ตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 49,000 บาท

- ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 48,000 บาท
 
- ผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว ราคา 48,000 บาท

- ผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ ราคา 25,000 บาท
 
- ผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ โดยเลเซอร์ ราคา 38,000 บาท

- ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ 55,500 บาท

- ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน) ราคา 79,000 บาท

- เลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด ราคา 25,000 บาท หรือ ทำเป็นคอร์สๆ ละ 45,000 บาท ทำ 2 ครั้ง