สายคล้องบัตร 10 มิล สกรีน 1 สี

ราคาขึ้นอยู่กับ Spec งาน

สายคล้องบัตร 13 มิล สกรีน 1 สี

ราคาขึ้นอยู่กับ Spec งาน

สายคล้องบัตร 13 มิล โปรโมชั่น

7 บาท (ไม่มีสกรีน)

สายคล้องบัตร 15 มิล สกรีน 1 สี

ราคาขึ้นอยู่กับ Spec งาน

สายคล้องบัตร 15 มิล ระบบพิมพ์

ราคาขึ้นอยู่กับ Spec งาน