เปิดให้บริการมากว่า 20 ปี เเละ ผลิตกล่องมาเเล้ว ไม่ตํ่ากว่า 20,000 เเบรนด์

219/10 หมู่6 ซอยสุขสวัสดิ์78 แยก19 ถนนสุขสวัสดิ์
ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ 10290