ส่วนลด 30 บาท สำหรับลูกค้าใหม่เมื่อสลับถัง เป็นครั้งแรก