ลด 100 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อซื้อถังใหม่ครั้งแรก