การตลาดออนไลน์ ง่ายกว่าที่คุณคิด DIGITORY อบรมการตลาดออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆอีกมากมาย ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มสอนในปี 2559 แต่เราได้มีการบรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน จากกว่า 300 คลาส ด้วยความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานระดับประเทศหลากหลายแห่ง เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ดีแทค, สำนักงานเกษตร, กระทรวงอุตสาหกรรม, สสว, ISMED, AIA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, aCommerce, Go Online เป็นต้น ทีมงานของเรา จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้ทุกการสอนและการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง เราอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปหลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยาย