รี่ วณิชชา วรรคาวิสันต์

#Overview#LINE#GoogleAnalytics

สอนครบตั้งแต่ภาพรวมไปจนถึงการลงมือทำ สอนจากประสบการณ์ทำงานในเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้ามาตั้งแต่ระดับ SMEs จนถึง Global Brand

More from this accountSee all