รพ.กรุงเทพภูเก็ต

เนื่องด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 . โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้รับบริการแสดงความยินยอม โดยกรอกแบบฟอร์ม...

2 likes0 commentsLINE VOOM