NES Languages School

Friends 6,428

รร.สอนภาษานานาชาติ

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

bit.ly/NESschool

NES เมนูSee more

ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับพื้นฐาน

เหมาะสำหรับผู้ที่อ่อนภาษาอังกฤษมาก หรือไม่เคยมีพื้นฐาน และต้องการสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ ในเวลาอันรวดเร็ว มีทั้งอาจารย์ไทยสอนคำศัพท์ ประกอบโครงสร้างอ่านเขียน และมีอาจารย์ฝรั่งสอนการสนทนาและการฟังระดับพื้นฐาน Basic level Thai students Suitable for students who read A lot or never had experience and need to gain basics to be able listening speaking reading and writing naturally in a short period of time there will be a Thai teacher teaching vocabulary to construct the reading and writing and a native teacher teaching basic speaking and listening.

พูดจาภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมการพูดการฟังภาษาอังกฤษกับฝรั่งก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน รวมถึงผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ การเรียนใช้อาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษามุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะทักษะการพูด การฟัง[โต้ตอบ] เป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเรียนภาคปฏิบัติไม่เน้นการอ่านหรือการเขียนเลย เป้าหมายเพื่อให้สามารถเข้าสังคมกับบุคคลหรือร่วมกลุ่มสนทนาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ This course is suitable for students who want to prepare for entering the world of professionals or continue further education abroad. The course is carried out by a native speaking instructor with an aim to particularly improve the speaking skill (response). The class will emphasis on practical dialogues without concentration on reading or writing as to enable students to thrive in the English communication world and to participate in group discussions for various situation.

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ

This course is designed to develop student’s English language skills through listening, speaking, reading and writing. Student will practice and improve the pronunciation and grammar using our 1 self-study media at NES computer lab and 2 class lesson with native teachers. The self-study time is flexible as students can manage their study time by their own.

ภาษาอังกฤษในงานต้อนรับ-บริการ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในส่วนของการบริการทุกชนิดที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานส่วนบริการ เช่นเจ้าหน้าที่ต้อนรับในโรงแรม สายการบิน ภัตตาคาร ฯลฯ มีบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรม ชาติอื่นๆ รวมถึงการใช้ภาษาสุภาพคุยโทรศัพท์และการสัมภาษณ์งานอีกด้วย This course is suitable for people who want to work in every kind of hospitality jobs such as receptionist in hotel, airline, restaurant, etc. We also teach national tradition, telephone conversation, and job interview too.

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

เหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานในบริษัทองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงานที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษในและนอกที่ทำงาน การเรียนการสอนเน้นสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งงานรวมถึงการส่งอีเมล์ อีคอมเมอร์สเป็นภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานในและนอกสถานที่ This course is suitable for working people or pre-working people who want to prepare for English conversation in and out office or improve English skill to promoting from your boss or your company. We provide teaching how to e-mail or e-commerce in English or writing correspondence in and out office.

ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์-พยาบาล

เหมาะสำหรับผู้ต้องการอธิบายให้ข้อมูลทางการแพทย์และศัพท์เฉพาะทางที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทางในการแพทย์ เภสัชเท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนักเรียนแพทย์นักเรียนพยาบาลหรือผู้ที่จำเป็นต้องอธิบายการตรวจวินิจฉัยโดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทำเอกสารทางการแพทย์และยาที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในศาสตร์ทางการแพทย์และยาเป็นต้น This course is suitable for people who want to work in medical and technical terms only. Student or working people who want to improve English for medical in pharmacy work such as hospital staffs, medical stuident, nursing student, or people who need to explain or to do an examine report in English. We also prepare preparation for medical student who are going to stdy abroad.

Country or region: Thailand