แก้ว PETทรงแคปซูล 16 oz.

แก้ว PETทรงแคปซูล 16 oz. เริ่มต้น 2.75 บาท

แก้ว PETทรงแคปซูล 16 oz.

แก้ว PETทรงแคปซูล 16 oz. เริ่มต้น 2.70 บาท

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 12 oz.

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 12 oz. เริ่มต้น 1.90 บาท

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 16 oz.

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 16 oz. เริ่มต้น 2.30 บาท

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 20 oz.

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 20 oz. เริ่มต้น 2.60 บาท

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 22 oz.

แก้ว PETทรงสตาร์ทบัค 22 oz. เริ่มต้น 2.60 บาท

แก้ว PP ทรงแคปซูล

แก้ว PP ทรงแคปซูล เริ่มต้น1.50 บาท

แก้ว PP ทรงปกติ

แก้ว PP ทรงปกติ เริ่มต้น1.15 บาท

แก้วร้อน double wall ขนาด 8 oz

แก้วร้อน double wall ขนาด 8 oz เริ่มต้น 3.95 บาท

ฝายกดื่ม 0.80 บาท

ฝายกดื่ม ขนาด 95 mm. 0.80 บาท ฝายกดื่ม ขนาด 98 mm.1.00 บาท

ฝาชาชีส 0.80 บาท

ฝาชาชีส ขนาด 95mm. 0.80 บาท ฝาชาชีส ขนาด 98mm. 1.00 บาท

ฝาโดม 0.80 บาท

ฝาโดม ขนาด 95mm. ฝาโดม ขนาด 98mm.

ฝาโดมตัด 1.02 บาท

ฝาโดมตัด 95mm. ฝาโดมตัด 98mm.

ฝาเรียบ 0.90 บาท

ฝาเรียบ 92mm. ฝาเรียบ 98mm.

แก้วกลาส สูง12.5 cm.

แก้วกลาส ขนาด สูง12.5 cm. รอบแก้ว 20.2 cm.

แก้วกลาส สูง11.8cm.

แก้วกลาส ขนาด สูง11.8cm. รอบแก้ว 20.5 cm.

แก้วกลาส ขนาด สูง8.5cm

แก้วกลาส ขนาด สูง8.5cm. รอบแก้ว 18.3cm.

แก้วกลาส ขนาด สูง8 cm

แก้วกลาส ขนาด สูง 8 cm. รอบแก้ว 22.5cm.

แก้วกลาส ขนาด สูง8 cm

แก้วกลาส ขนาด สูง 6 cm รอบแก้ว 15.5cm.

เมล็ดกาแฟคั่ว

เมล็ดกาแฟคั่ว จากดอยช้าง ดอยปางขอน ส่งตรงจากโรงงาน