ตำแหน่ง: พนังงานขาย รายละเอียดของงาน - ขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ปั๊มลม และอุปกรณ์ลม - ดูแลตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน - เขต ประเวศ กรุงเทพฯ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศ ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส., ปวช., ปริญญาตรี - มีประสบการณ์ในการขาย มีความสามารถในการเรียนรู้งาน หรือมีความต้องการเป็นพนักงานขาย - พุดเก่ง มนุษนสัมพันธุ์ดี - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง