17/12/2534

เริ่มต้นขาย ยางในที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้ยี่ห้อ MIG Advance และ ได้จัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ ธุระกิจเริ่มมีลูกค้ามากขึ้น จึงได้ขยายสินค้าเพิ่มเติม คือกระทะล้อของรถบรรทุก 6 ล้อ,10 ล้อ, กระบะบรรทุกหนัก ฯลฯ