• *งดการเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้าน /ไม่เปิดให้บริกาแบบนั่งทาน หรือเลือกซื้อของที่หน้าร้าน*

    ตั้งแต่วันที่ 13/07/2021 เป็นต้นไป เปิดให้บริการแบบ Delivery ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ มีบริการจัดส่ง หรือ รับสินค้าที่หน้าร้านได้