Billionplus365

Billionplus365

@billionplus365Friends 198

Timeline

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภ ...See More
See More

Location

Address
หจก.บิลเลี่ยน พลัส คอมมูนิเคชั่น 304/1 ต.สำโรงเหนื… See More
Location
Bts สำโรง

Business Information

Hours 08.00-17.00
Closed on วันอาทิตย์
URL http://www.billion-plus.com
Phone 096-654-9595
Top