Billionplus365

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM