นพ.สุทธา สุปัญญา

#mindandmoodcbt

นพ.สุทธา สุปัญญา
จิตแพทย์ด้านโรคทางจิตเวชทั่วไป
เวลาออกตรวจ
📅 วันอังคาร 🕚 17:00 - 18:00 น.
สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่
📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

More from this accountSee all

พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์

พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์ จิตแพทย์ด้าน CBT เด็กและวัยรุ่น เวลาออกตรวจ 📅 วันอาทิตย์ 🕚 10:00 - 18:00 น. 📅 วันพฤหัสบดี 🕚 10:00 - 18:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล

นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล จิตแพทย์ด้าน CBT โรควิตกกังวลและซึมเศร้า เวลาออกตรวจ 📅 วันอาทิตย์ 🕚 10:00 - 12:00 น. 📅 วันอังคาร 🕚 16:00 - 18:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์

พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์ เวลาออกตรวจ 📅 วันพุธ 🕚 16:30 - 18:30 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

สรวิศ รัตนชาติชูชัย

สรวิศ รัตนชาติชูชัย นักจิตวิทยาด้านการส่งเสริมสุขภาพ เวลาออกตรวจ 📅 วันจันทร์ - วันศุกร์ 🕚 16:00 - 18:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา

พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา จิตแพทย์ด้าน CBT เด็กและวัยรุ่น เวลาออกตรวจ 📅 วันอาทิตย์ 🕚 11:00 - 18:00 น. 📅 วันจันทร์ 🕚 11:00 - 19:00 น. 📅 วันอังคาร 🕚 10:00 - 19:00 น. 📅 วันพุธ 🕚 10:00 - 19:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์

นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์ จิตแพทย์ด้านปัญหาการนอนหลับ ตารางออกตรวจ 📅 วันอาทิตย์ 🕚 14:00 - 16:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

พญ.พันตรี เกิดโชค

พญ.พันตรี เกิดโชค จิตแพทย์ด้านปัญหาความสัมพันธ์ เวลาออกตรวจ 📅 วันอาทิตย์ 🕚 14:00 - 16:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

ภานุวัฒน์ เนียมบาง

ภานุวัฒน์ เนียมบาง นักจิตวิทยาด้านปัญาหาสุขภาพจิต เวลาออกตรวจ 📅 วันอาทิตย์ 🕚 10:00 - 17:00 น. 📅 วันอังคาร 🕚 16:30 - 19:30 น. 📅 วันศุกร์ 🕚 16:30 - 19:30 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์

พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ จิตแพทย์ด้าน CBT โรคย้ำคิดย้ำทำ เวลาออกตรวจ 📅 วันจันทร์ 🕚 12:00 - 13:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท

พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท จิตแพทย์ด้านจิตเวชทั่วไป ปัญหาการนอนหลับ เวลาออกตรวจ 📅 วันอาทิตย์ 🕚 13:00 - 16:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

พญ.จินิส สีห์รา

พญ.จินิส สีห์รา จิตแพทย์ด้าน CBT เด็กและวัยรุ่น เวลาออกตรวจ 📅 วันพุธ 🕚 17:00 - 19:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์

นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ จิตแพทย์ด้านโรคซึมเศร้า วิตกกังวล สมองเสื่อม เวลาออกตรวจ 📅 วันพฤหัสบดี 🕚 14:00 - 18:00 น. 📅 วันศุกร์ 🕚 14:00 - 18:00 น.

สารญา ธัญญเจริญ

สารญา ธัญญเจริญ นักจิตวิทยาด้านการจัดการอารมณ์ เวลาออกตรวจ 📅 - 🕚 - สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866

ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ

ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ นักจิตวิทยาด้านการจัดการอารมณ์ เวลาออกตรวจ 📅 วันพฤหัสบดี 🕚 16:30 - 19:00 น. สอบถามรายละเอียดการขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ 📱 06 1401 2274 / 08 8746 4789 / 09 2385 8866