สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อยากจะชวนเธอมาเรียน .. ปวส. 💙❤ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เรียนกับตัวจริงเรื่องเทคโนโลยีธุรกิจฯ ต้องที่วีรพัฒน์เท่านั้น 🔥 เรียนจริงเรื่อง - ระบบการจัดการฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) - ออกแบบจัดการ ระบบ Network - การออกแบบสื่อดิจิทัล ฯลฯ รอบที่เปิดรับสมัคร ปวส. ✅ภาคปกติ ✅ภาคบ่าย (สำหรับผู้ทำงานประจำ) ⚠️🚦 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/dekvrp66 เท่านั้น ⚠️🚦

สาขาการจัดการธุรกจค้าปลีก

มากกว่าวิชาการ คือประสบการณ์ที่ใช้จริง .. ⚠️⚠️ สมัครเรียน.. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 💚💙❤️ ⚠️🚦สมัครวันนี้ชำระเพียง 1,500 .- ⚠️🚦 ✅ได้ทุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 28,000 บาท (ตลอด 2 ปี) เฉลี่ย 7,000/เทอม/คน ✅ มีรายได้ระหว่างเรียน ✅ จบแล้วมีงานทำทันที เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? - ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก - การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการลูกค้า - พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก - การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก และอื่นๆ อีกมากมาย รอบที่เปิดรับสมัคร ปวช./ปวส. ✅ภาคปกติ ✅ภาคบ่าย (สำหรับผู้ทำงานประจำ) ⚠️🚦 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/dekvrp66 เท่านั้น ⚠️🚦

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาปวส.น้องใหม่มาแรงงงง 🔥🔥🌪🌪 📍 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 🚗🚕✈️🚆🚉🚂 ร่วมกับ บริษัท ซีเจเอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้าบางปะกง) ❤💚💛 เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? - กระบวนการในการวางแผน - การจัดซื้อโซ่อุปทาน - การส่งออกสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ -อุตสาหกรรม ออกแบบกลยุทธ์ วิชาการตลาด วิชาการจัดซื้อจัดหา รอบที่เปิดรับสมัคร ปวช./ปวส. ✅ภาคปกติ ✅ภาคบ่าย (สำหรับผู้ทำงานประจำ) ⚠️🚦 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/dekvrp66 เท่านั้น ⚠️🚦

สาขาการท่องเที่ยว

เรียนกับตัวจริงเรื่องการท่องเที่ยวและการโรงแรม .. ต้องที่วีรพัฒน์ 💙❤️ สมัครเรียน.. สาขาการท่องเที่ยว 💙❤️ ⚠️🚦สมัครวันนี้ชำระเพียง 2,900 .- ⚠️🚦 ✅ ค่าเทอมผ่อนชำระได้ ✅ กู้ กยศ. ได้ ✅ มีรายได้ระหว่างเรียน ✅ จบแล้วมีงานทำทันที ✅ ดูงานต่างประเทศฟรี* เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? - การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว - การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - การจัดการโรงแรม - ภาคปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย รอบที่เปิดรับสมัคร ปวส. ✅ภาคปกติ ✅ภาคบ่าย (สำหรับผู้ทำงานประจำ) ⚠️🚦 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/dekvrp66 เท่านั้น ⚠️🚦

สาขาเทคนิคเครื่องกล

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สาขาเทคนิคเครื่องกล ❤️ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ รู้จริง!ปฏิบัติจริง!ผ่านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการณ์สุดทันสมัย มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที ฝึกประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำ เช่น B-Quik ⭐⭐ สมัครวันนี้ชำระค่าลงทะเบียน 2-9-0-0 บาทเท่านั้น ⭐⭐ ค่าเทอมกู้ กยศ. ได้ รอบที่เปิดรับสมัคร ปวช./ปวส. ✅ภาคปกติ ✅ภาคบ่าย (สำหรับผู้ทำงานประจำ) ⚠️🚦 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/dekvrp66 เท่านั้น ⚠️🚦