• ปิดรับสมัครนักเรียน 💙❤️ #DekVRP66 สำหรับ ปวช. และ ปวส.
  🚨🚨 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย 🚨🚨
  .
  ⚠️⚠️⚠️สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/dekvrp66 เท่านั้น⚠️⚠️⚠️
  .
  ❤️❤️ ปวช. รับผู้จบ ม.3 ,กศน. หรือเทียบเท่า
  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ • การบัญชี
  • ช่างยนต์ • การโรงแรม • การตลาด

  💙💙 ปวส. รับผู้จบ ม.6 ,กศน. หรือเทียบเท่า
  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล • การบัญชี • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการโลจิสติกส์ • การท่องเที่ยว • เทคนิคยานยนต์