จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น

Pico Alive เทคโนโลยีชีวภาพ หัวเชื้อผงจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ใน 1 นาที ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง ส้วมเต็ม ส้วมตัน บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน ย่อยสลายไขมัน น้ำมัน (FOG) และของเสีย   • มีงานวิจัยรับรอง จากหลากหลายสถาบัน • ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมหาชนมากมายและหน่วยงานของรัฐบาลนำไปใช้ • หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพผ่านการเพาะเลี้ยงจากห้องแล็ป ระบุสายพันธ์ได้ ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ: • กำจัดกลิ่นเหม็นภายใน 1-5 นาที • ย่อยสลายไขมัน ในบ่อดักไขมันเต็มไม่ย่อยสลาย ต้องดูดทิ้ง • กำจัดกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง • กำจัดกลิ่นภายในห้องพัก จากท่อเดรน • กำจัดกลิ่นจากห้องน้ำ • กำจัดกลิ่นเหม็นจากช่องแอร์ • กำจัดกลิ่นจากห้องขยะ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

1.ฮีโร่ เหมาะสำหรับผู้มีอาการต่อมลูกหมากโต 2.ฟาลิเซีย เอ๊กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะกระปริบกระปอย 3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โฟกัส เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่ม มีอาการสายตาพร่ามัว ฝ้าฟาง มองไม่ชัด

เครื่องประดับมงคล Nakanara

เครื่องประดับมงคล Nakanara