อบต.อิปุ่ม (PR)

อบต.อิปุ่ม (PR)

@awl5904sFriends 95

Timeline

วันนี้ อบต.อิปุ่ม ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบบูรณการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม
See More
Top