อบต.อิปุ่ม (PR)

วันนี้ อบต.อิปุ่ม ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบบูรณการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเด...

10 likes2 commentsLINE VOOM