เอมีน้ำยาลอกสีไม่มีกลิ่น
น้ำยาลอกสี สูตรน้ำ ลอกได้ทุกสี ทุกชนิด ไม่มีกลิ่น สะอาด เนี้อเจล ลอกง่าย รวดเร็ว ไม่เป็นยางเหนียว