จัดฟัน 777

ฟรี 12 รายการ มูลค่า 19900.- เคลียร์ช่องปากลด 15%

More from this accountSee all

ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

6,800.-

ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิ 900 บาท คลินิกให้ใช้ได้ 1100.-

วีเนียร์

เริ่มที่ซี่ละ 3500 บาท

ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น

4,500.-