• Aคุณจะได้รับสินค้าหลังจากชำระเงินส่วนแรก 70% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

  • Aโรงงานของเรารับผลิต-สร้างแบรนด์เครื่องสำอางทุกชนิด อาทิ เช่น สบู่ เซรั่ม ครีมต่างๆ เจลอาบน้ำ ยาสระผม น้ำหอมทุกชนิด ในรูปแบบ One-Stop Service พร้อมทั้งยื่นจดแจ้ง อย.เครื่องสำอางแบบถูกต้องตามกฎหมาย