จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก โรงงานน้ามันมะพร้าวตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก เป็นโรงงานดั้งเดิมประจาเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้มีความรู้ทางด้านน้ามันมะพร้าวมากว่า 48 ปี เน้นมะพร้าว Organic ที่เลือกคัดจากสวนที่ไม่ใส่ยาฆ่าแมลง ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพที่มาแรง ด้วยการ ลงทุนในการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับกระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุด(เหวี่ยงแยกCentrifugeCentrifuge)เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติที่ดีในน้ำมันมะพร้าวออกไปแม้แต่หยดเดียว