บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก โครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล