• เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ที่รุนแรงจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการจาก 10:00-22:00 น. เป็น 10:00-21:00 น.