บริษัท เอเพส โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งเกิดขึ้นจากการขยายกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.คอนซัมเมชั่น ที่เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไปภายใต้เครื่องหมายการค้า APACE ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เช่น จมูกบันไดกันลื่น บัวเชิงผนัง บัวมอบฝ้า เส้นแบ่งแนวหินขัด เซี้ยม สามเหลี่ยมลบมุม ร่อง คิ้วลบมุมกระเบื้อง และสินค้าอื่นๆอีกมากมายหลายรุ่น สินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯได้ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยภายในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีราคาไม่แพง แต่คุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าจากต่างประเทศ สินค้าทุกตัวได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าอยู่เสมอจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆอีกมากมาย