฿300Dark Edition [คั่วเข้ม]

Cold Brew Concentrate ดอยช้าง 1 ลิตร กาแฟดอยช้างพรีเมี่ยมคัดเมล็ด แบบ Cold Brew 1 ลิตร เข้มข้น ผสมน้ำหรือนมชงได้ 10-15 แก้ว เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 1 เดือน

฿300Original [คั่วกลาง-เข้ม]

Cold Brew Concentrate ดอยช้าง 1 ลิตร กาแฟดอยช้างพรีเมี่ยมคัดเมล็ด แบบ Cold Brew 1 ลิตร เข้มข้น ผสมน้ำหรือนมชงได้ 10-15 แก้ว เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 1 เดือน

฿300Fruity Delight [คั่วอ่อน]

Cold Brew Concentrate ดอยช้าง 1 ลิตร กาแฟดอยช้างพรีเมี่ยมคัดเมล็ด แบบ Cold Brew 1 ลิตร เข้มข้น ผสมน้ำหรือนมชงได้ 10-15 แก้ว เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 1 เดือน

฿320NEW! Milky Brew [คั่วกลาง]

Cold Brew Concentrate สกัดจากเมล็ดกาแฟ Brazil Santos (Natural Process) - ขนาด 1 ลิตร เข้มข้น ผสมน้ำหรือนมชงได้ 10-15 แก้ว เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 1 เดือน