• ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทได้ตามช่องทางดังนี้
    Line OA : @hybridtrophy
    E-mail : sale@hybridtrophy.com
    Tel : 065-250-5246
    Website : https://www.hybridtrophy.com

    หมายเหตุ : ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางติดต่อหลักอย่างเป็นทางการของบริษัทเท่านั้น! หากมีการติดต่อผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารจากช่องทางอื่นๆ ทั้งสิ้น