• บริษัท Consync Group (คอนซิงค์ กรุ๊ป) ทีมที่ปรึกษาด้านงาน HR หรือฝ่ายบุคคล ที่พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง รากฐานองค์กร เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรสามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

    ด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสายงาน HR ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และทีมที่ปรึกษาในสายงานต่างๆ มากกว่า 10 ทีม ทั้งด้านการวิเคราะห์ ออกแบบโซลูชั่นการจัดการ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละด้าน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร