NEBRASKA

หน้าวัว เนแบรสกา สีส้ม Orange

More from this accountSee all

FELICITA

หน้าวัว เฟลิซิตา สีแดง Red

ROYAL PINK CHAMPION

หน้าวัว รอยัล พิงค์ แชมเปี้ยน สีชมพู Pink

WHITE CHAMPION

หน้าวัว ไวท์ แชมเปี้ยน สีขาว White

VANILLA

หน้าวัว วนิลา สีเหลือง Yellow

RAINBOW CHAMPION

หน้าวัว เรนโบว์ แชมเปี้ยน สีแซลมอน Salmon

ALABAMA PINK

หน้าวัว อลาบามา พิงค์ สีชมพู Pink

JOLI

หน้าวัว โจลี สีชมพู Pink

SIERRA

หน้าวัว เซียร์รา สีแดง

SIERRA WHITE

หน้าวัว เซียร์รา ไวท์ สีขาว White

MISSOURI

หน้าวัว มิสซูรี สีส้ม Orange

ALABAMA

หน้าวัว อลาบามา สีแดง Red

DAKOTA

หน้าวัว ดาโกตา สีแดง Red

VOLARE

หน้าวัว โวลาเร สีแดง Red

ARAMON

หน้าวัว อารามอน สีน้ำตาล Brown

CALIFORNIA

หน้าวัว แคลิฟอร์เนีย สีชมพู Pink