JOLI

หน้าวัว โจลี สีชมพู Pink

More from this accountSee all

SWEET DREAM

หน้าวัว สวีท ดรีม สีชมพู Pink

MATIZ

หน้าวัว มาติซ สีส้ม Orange

LEGANZA

สีชมพู/มุก Pink/Pearl

NEVADA

หน้าวัว เนวาดา สีแดง Red

NEBRASKA

หน้าวัว เนแบรสกา สีส้ม Orange

SIERRA WHITE

หน้าวัว เซียร์รา ไวท์ สีขาว White

VANILLA

หน้าวัว วนิลา สีเหลือง Yellow

ROYAL PINK CHAMPION

หน้าวัว รอยัล พิงค์ แชมเปี้ยน สีชมพู Pink

ALABAMA PINK

หน้าวัว อลาบามา พิงค์ สีชมพู Pink

BAMBINO RED

หน้าวัว แบมบิโน เรด สีแดง Red

FELICITA

หน้าวัว เฟลิซิตา สีแดง Red

MADURAL ORANGE

หน้าวัว มาดูรัล ออเรจน์ สีส้ม Orange

WHITE CHAMPION

หน้าวัว ไวท์ แชมเปี้ยน สีขาว White

SEMPRE

หน้าวัว เซมเป้ สีน้ำตาล Brown

SAMORA

หน้าวัว ซาโมรา สีขาว White