เสริมจมูก

Review การเสริมจมูก เสริมซิลิโคน ปรับโดม แก้ปีกจมูก และแก้ไขจมูก

ตาสองชั้น

Review การผ่าตัดตาสองชั้น แก้ไขกล้ามเนื้อตา แผลหนังตา แผลใต้คิ้ว การปรับรูปคิ้ว และ การแก้ไขถุงใต้ตา

ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์

Review การปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์

รีวิวเคส Ultraformer III

รีวิวเคส ยกกระชับผิวหน้าด้วย Macro & Micro Focused Ultrasound

รีวิวเคส ฉีด Mesotherapy

รีวิวเคส ฉีด Mesotherapy : Exosome/ Belotero Revive/ Sculptra/ Rejuran