คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน จะเริ่มเรียนตั้งแต่ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับต้น รวมทั้งเน้นการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเรียนรู้หลักไวยากรณ์เบื้องต้น

More from this accountSee all

ติวสอบ PAT7.7 ภาษาเกาหลี

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาแล้ว เหมาะกับนักเรียนที่ต้องสอบ PAT7.7 ภาษาเกาหลี ปี 2563 สอนโดยทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการทำข้อสอบ ตะลุยโจทย์+คำศัพท์

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน จะเริ่มเรียนตั้งแต่ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับต้น รวมทั้งเน้นการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเรียนรู้หลักไวยากรณ์เบื้องต้น