• คอร์สเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐานที่เปิดใหม่ รอบเดือน มิถุนายน 2565
    เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. (3 ชม.)
    เริ่ม 19 มิถุนายน 2565