หลังคา 760 730 Kliplok700

หลังคา Metal Sheet สีต่างๆ

หลังคาลอนสแปน และลอนผนัง 855

หลังคาลอนต่างๆ

หลังคาลอนลูกฟูก และ ลอนซิกแซก

Corrugated sheet and Zigzag Sheet

ลอนผนัง630

ลอนผนัง630

ลอนผนัง 330 และ 265

ลอนผนัง 330 และ 265

Spandrel sheet

Sprandrel Sheet

Snaplok300 / Kliplok760

Snaplok300 / Kliplok760

PU Sandwich 1” 2”

PU Sandwich 1” 2”

Slat Lourve

Slat Lourve

สีต่างๆมากกว่า 50สี

สีต่างๆ