• -คิดค้นและวิจัย เพื่อพัฒนาสูตรสำหรับต่อยอดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
  -คิดค้นและวิจัย เพื่อพัฒนาสูตรสำหรับเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
  -คิดค้นและวิจัย เพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์
  ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมแบบ (OEM)
  1. พูดคุยรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ เพื่อความเข้าใจแนวทาง Brand Concept ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนคิดค้นและพัฒนาสูตร
  2. ชำระค่าพัฒนาสูตร จำนวน 10,000 บาทต่อสูตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7 %) เป็นค่าใช้จ่ายการคิดค้นสูตรเฉพาะแบรนด์ โดยทีมนักวิจัยและพัฒนา(R&D) ผู้เชี่ยวชาญ
  หมายเหตุ: ค่าพัฒนาสูตรจะถูกนำมาเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าเมื่อสั่งผลิตแบรนด์สินค้าสูตรนี้
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ส่งสรุปบรีฟโดยละเอียดในรายละเอียดความต้องการของสูตร เพื่อให้ลูกค้ายืนยันก่อนเริ่มดำเนินการ
  (ลูกค้าสามารถส่งสรุปบรีฟ "Brand Concept" มาเองได้เช่นกัน)
  4. ส่งตัวทดลองครั้งที่ 1 ใช้เวลา 10 -14 วันทำการ นับจากได้รับการยืนยันข้อมูล
  4.1 ลูกค้าจะได้รับตัวทดลอง พร้อมใบข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดส่งไปพร้อมตัวทดลอง หรือ จัดส่งไฟล์ทางอีเมล
  4.2. ลูกค้าแจ้งกลับความพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ
  5. ปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากเป็นการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์หรือสูตร
  6. เจ้าหน้าที่แจ้งสรุปการปรับสูตร รอบที่ 2 และ 3 เริ่มขั้นตอน R&D ต่อไป
  7. เมื่อตกลงสูตรได้แล้ว จึงสามารถประเมินราคางานผลิตและส่งใบเสนอราคาได้ (พร้อมหักส่วนลดค่าพัฒนาสูตร 10,000 บาท)
  8. ลูกค้าตกลงสั่งผลิต และชำระมัดจำงวดแรก ก่อนยื่นทะเบียนอย.และเริ่มดำเนินการผลิตต่อไป
  รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพิ่มเติม หรือผลิตซ้ำต่อไป

  โดยรายละเอียดข้อมูลการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้ลูกค้า มีดังต่อไปนี้
  1. ชื่อผลิตภัณฑ์
  2. ข้อมูลรายละเอียดของวัตถุดิบ และวัสดุที่ใช้ทั้งหมด อาทิ ประเภท ขนาด จำนวน ปริมาณ อัตราส่วน เป็นต้น
  3. คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต รวมไปถึงการบรรจุ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทั้งแบบสำเร็จรูปที่พร้อมจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
  4. ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามทฤษฎี รวมถึงค่าแปรผันของผลผลิตที่อยู่ในเกณฑ์ดี
  เพื่อให้การลงทุนพัฒนาสูตรในครั้งนี้ของคุณคุ้มค่ามากที่สุด