ฟีเจอร์เพื่อการสื่อสาร

- Announcement
ฟีเจอร์สร้างประกาศข่าวสาร Tracking ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสามารถกด Like & Comment ได้

- HR Chatbot
ฟีเจอร์ตอบคำถามพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถกำหนดกลุ่มพนักงานให้ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันได้

- Employee Recognition
ฟีเจอร์ให้กำลังใจหรือใช้ประเมินเพื่อนร่วมงาน

- Broadcast
ฟีเจอร์แจ้งข่าวสารให้พนักงานได้เฉพาะกลุ่มไม่ต้องติดแท็กให้ยุ่งยาก ปลอดภัยต่อการสื่อสารภายในองค์กร

- People Search
ฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลเพื่อนร่วมงานได้ง่ายๆ หมดกังวลเรื่องการติดต่อประสานงาน

More from this accountSee all

ฟีเจอร์เพื่อการประเมินในองค์กร

- Time Attendance ฟีเจอร์การลงเวลาทำงาน สร้างกะของพนักงานได้หลากหลาย และเช็คสถานะการเข้างานได้แบบเรียลไทม์ - Employee Wallet ฟีเจอร์กระเป๋าสะสมคะแนนของพนักงาน เพื่อมาแลกของรางวัล เลือกคะแนนแทนความหมายได้มากกว่า 40 สกุล - Form Request ฟีเจอร์รวบรวมฟอร์มต่างๆ ให้พนักงาน Download และขออนุมัติง่ายผ่าน LINE - Reward Store ฟีเจอร์แลกของรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำกิจกรรม สามารถกำหนดของรางวัลที่จะนำมาแลกได้

ฟีเจอร์เพื่อการเรียนรู้

- Microlearning ฟีเจอร์การเรียนรู้ในรูปแบบเกมหรือควิซสั้นๆ สามารถเรียนรู้ที่ไหนเวลาใดก็ง่ายเพียงผ่าน LINE โดยกำหนดคะเเนนและดู Analytics ของแต่ละบทเรียนได้ - Task Mission ฟีเจอร์กำหนดภารกิจในการเรียนรู้ให้พนักงาน พร้อมแทรกแบบสอบถาม และสร้างแรงจูงใจด้วยการเก็บสะสมคะแนน - Check-in ฟีเจอร์การสร้างอีเวนต์ เก็บข้อมูลการเข้าร่วมของพนักงาน พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมได้ - Survey ฟีเจอร์ส่งแบบสอบถามให้พนักงาน ดูผลเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งดูผลภาพรวมได้ โดยใช้ Color tag ง่ายต่อการดู Analytics